Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een actueel thema bij Phanine en speelt een grote rol in ons dagelijks zaken doen. Wij denken na over de effecten die de bedrijfsactiviteiten hebben op mens en omgeving. MVO is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering. Voor een compleet overzicht bekijk hier onze MVO handrichtlijnen en werkwijzen (wordt momenteel ge-update).

Milieu (omgeving)
Een bewust milieubeleid is onderdeel van de bedrijfsvoering van Phanine. Om dit te concretiseren hebben wij deze ambitie vertaald naar concrete doelstellingen. Hierbij wordt iedereen betrokken en er gewerkt met eigen plannen. Bij het nemen van alle interne maatregelen staat bronbestrijding voorop.

Leveranciers en Producten
In de selectie van leveranciers en producenten worden verschillende overwegingen van maatschappelijk belang meegenomen. Zo werken wij uitsluitend met leveranciers die expliciet bevestigen geen gebruik te maken van kinderarbeid; en tevens goede maatregelen treffen om op een zo’n milieuvriendelijk mogelijk wijze te produceren. Al deze afspraken zijn met de individuele leveranciers vast gelegd in de GPA. Om deze aanpak verder te versterken overwegen wij lid te worden van het BSCI programma.

Maatschappij
Phanine ondersteunt diverse initiatieven op maatschappelijk gebied. Denk hierbij aan de sponsoring van goede doelen, sportactiviteiten, verenigingsinitiatieven of charitatieve instellingen. Daarnaast ondersteunen wij aan onze leveranciers gelieerde projecten. Alle aanvragen worden zorgvuldig in behandeling genomen en aan het geldende beleid en budget getoetst.

Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit van door Phanine geleverde producten te onderstrepen en te waarborgen worden producten volgens de geldende richtlijnen ontworpen en getest door een erkende instantie.

Bedrijfsethiek
Binnen Phanine gelden normen en waarden voor het omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en overige instanties en organisaties. Deze worden door de hele organisatie gedragen en specifieke richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de MVO handrichtlijnen en werkwijzen (wordt momenteel ge-update). Van medewerkers wordt dan ook altijd verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze richtlijnen en deze naleven.